Tüzük

ULUSLARARASI BASIN YAYIN BİRLİKLERİ FEDERASYONU

TÜZÜK

ULUSLARARASI BASIN YAYIN BİRLİKLERİ FEDERASYONU

 

DERNEĞİN TÜZÜĞÜ:

KURULUŞ, ÇALIŞMA İLKELERİ VE AMACI:

MADDE 1:

DERNEĞİN ADI: Derneğin adı “ULUSLARARASI BASIN YAYIN FEDERASYONU”dur.

DERNEĞİN MERKEZİ:  Konak/İZMİR’dir.

FEDERASYON şube açacaktır.

DERNEĞİN AMBLEMİ:

MADDE 2:

Derneğin amblemi; üzerinde ULUSLARARASI BASIN YAYIN DERNEĞİ 2014 yazılı beyaz zemin üzerinde mavi bir dünya bulunan dünyanın ortasında Türk bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağı bulunan bayrakların üzerinde beyaz tüy kalem ve kırmızı tüy kalem bulunan dünyanın etrafında sarı yapraklar bulunan ve dünyanın alt tarafında kırmızı kuşak içerisinde derneği ismi yazılan bir kompozisyondan ibarettir. (Örneği kapakta ve başlıklı kâğıttadır.)

MADDE 3:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçi Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak, birlikte çalışma yapmak, yardımlaşmak ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak. Basınla ilgili yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmak.

MADDE 4:

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

a-Basın Yayın mesleğini ve fikir sahasında eser vermiş olanları temsil etmek.

b-Memleket kültürünü ve fikir kalkınmasını amaç edinen çalışma ve yayınlar yapmak.

c-Amaçlara uygun olarak kurulmuş veya kurulacak tesisleri yönetmek ve denetlemek. Şubeler açmak.

ç-Derneğimiz mensuplarının ve Basın mesleğinde çalışanların bu yöndeki faaliyetleriyle ilgili olarak hak ve haysiyetlerini korumak, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak.

d-Dernek üyeleri ve meslektaşlar arasında yakınlaşmak, dayanışma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak.

e-Yurt içinde kurulmuş ve kurulacak olan benzeri basın kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

f-Basın mesleğinde çalışanlar ve çalıştırılanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde yardımcı olmak.

g-Hükümet nezdinde, basın ve ilgili kanunlar konusunda çalışmalara katılarak yapıcı katkılarda bulunmak.

h-Tüketim ve Yapı kooperatifleri kurulmasında öncü ver yardımcı olmak.

ı-Derneğe gelir getirecek tesisler kurmak ve yönetmek.

i-Derneğin faaliyetleri için taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak kiralamak, kiraya vermek taşınmazlar üzerinde aynı haklar tesis etmek. Bağış kabul etmek.

j-Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak, birlikte çalışma yapmak, yardımlaşmak ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak. Basınla ilgili yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmak.

k-Basının sorunlarında kamuoyunu aydınlatmak ve memleketimizi tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı geziler, yarışmalar, sempozyumlar, sergiler, müzeler, kitaplıklar ve sosyal tesisler kurmak, derneği kitap bulunan gazete ve broşürler yayınlamak, her türlü eğlenceler ve piyangolar tertiplemek ve gazete çıkarmak ve yayınlamak.

l-Devlet kuruluşlarında basınla ilgili toplantı ve komisyonlara katılmak.

m-Üyelerin sağlıklarını korumak için dinlenme yerleri veya benzeri kuruluşları meydana getirmek, meslek mensuplarının geleceklerini teminat altına almak için kısa vadeli kredi vermek için vakıf, emekli ve yardım sandıkları gibi kurumları kurmak veya bunlara katılmak.

n-Üyeleri için iktisadi işletmeler, Konut Yapı Kooperatifi, Vakıf vb. kuruluşlarını kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak. Üyelerin kendilerinin ve çocuklarının bu etkinliklere katılmasını sağlamak kurulması için gerekli girişimlerde bulunmak ve kurdurulmasına yardımcı olmak.

o-Dernek amaçlarına uygun olarak web sitesi kurmak, internet ortamında yayın yapmak. Üyeler arasında iletişimi güçlendirmek ve çalışmalarının duyurmak için gazete, dergi, kitap vb. yayınları ile çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarma.

p-Yasal ve uluslararası sözleşmelerle gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak amacıyla gerekli tüm girişimlerde bulunmak.

r-Yurt dışında kurulmuş veya kurulacak dernek veya üst kuruluşlara üye olmak ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak, iş birliği yapmak, yurt içinde veya dışında temsilcilik açmak.

s-Yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi yardım almak, bağış kabul etmek.

ÜYELİK TÜRLERİ, KOŞULLARI, ÜYELİĞE GİRME

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA (DERNEĞİN) ÜYELERİ:

MADDE 5:

Basın Derneği’nin; asli ve onursal üye olmak üzere 2 tür üyesi vardır. Onursal üye kongreye girebilir ancak oy kullanamaz, kongre başkanının müsaadesi ile görüşlerini ve fikirlerini açıklayabilir. Asli ve onursal üyeler kayıt defterine sırasıyla kaydedilir. Hazirun cetvelleri kayıt sırasına göre hazırlanır.

Başkanlık yapmış üyelere Onursal Başkanlık unvanı verilir.

1- ASLİ ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Bu tüzüğün 6.ncı maddesindeki şartları taşıyan gazete ve dergilerle, haber, foto ve küpür ajanslarının imtiyaz sahipleri, genel ve sorumlu yazı işleri müdürleri, genel yayın müdürleri, istihbarat şefleri, bütün muhabirler, muharrirler, mütercimler, ressamlar, karikatüristler, idare müdürleri, serbest yazarlar gibi unvanları taşıyanlar ve basın kanun hükümlerine tabi olanlarla basın kartı, basın şeref kartı,

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir